A Pestszentimrei Közösségi Ház Budapest délkeleti kapujánál, jól megközelíthető, forgalmas helyen fekszik (1188 Budapest, Vasút utca 48.) a Nemes utca és a Nagykőrösi út kereszteződésében. Az 1988-ban átadott házunk tevékenyen szervezi, segíti a lakóterület közművelődését.

A XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre település-, és közlekedés-szerkezete miatt Közösségi Házunk több mint 20 ezer ember szinte egyetlen, mindenki által könnyen megközelíthető és jól elérhető közművelődési intézménye.

Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a 3-6 éves és a 6-14 éves gyermekek, fiatalok életkori sajátosságainak megfelelő művelődési formákra, így pl. aikido, modern tánc, kézműves foglalkozások, klasszikus balett, néptánc.

Hagyományosan jó a kapcsolatunk a környező iskolákkal, óvodákkal, a Pestszentimrei Sportkörrel, II. Gondozási Központtal, a XVIII. ker. Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület Pestszentimrei Tagozatával, a dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társasággal, a Pestszentimrei Bélyeggyűjtő Körrel, a Pestszentimrei Polgárőrséggel, a Nagycsaládosok Egyesületének pestszentimrei csoportjával és az Együtt Pestszentimréért Egyesülettel is.

Ez a településrész erősen lokálpatrióta, így a helyi társadalmi, egyházi szervezetekkel is gyakran működünk együtt egy-egy programban. Lakóterületi művelődési házról lévén szó, a munka során a hangsúly mindig is az itt élő emberek művelődési igényeinek kielégítésén van.

Házunk peremkerületi fekvése indokolttá és szükségessé teszi a művelődési értékek őrzését, terjesztését gyermekszínházi előadások formájában is.

Számtalan közös rendezvényünk van más szervezetekkel is az év folyamán, s minden esetben a ház technikai és a személyi apparátusa segíti ezeknek az alkalmaknak a sikerét. Kertvárosi jellegünknek megfelelően ezek közül sok a szabadtéri rendezvény is.

Az egészségmegőrzést, prevenciót szolgáló programokra nagy hangsúlyt fektetünk: jóga, meridián torna, gerinctorna, természetjárás stb…

A felnőtt korosztálynak havonta szórakoztató rendezvényeket szervezünk, műsoros esteket, bálokat, mulatságokat.

Jó kapcsolatot tartunk fenn a XVIII. ker. Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesülettel. Minden hónap első péntekén nótadélutánnal kedveskedünk a nosztalgiára vágyóknak. Nyugdíjas klubot működtetünk, s alkalmanként ingyenes jogi tanácsadást biztosítunk.

Nagyon fontos számunkra, hogy a lakossági szolgáltatásainkat bővítsük, illetve igyekszünk azokat megfizethető áron biztosítani.